• Izrada štamparskih mašina (flexo i bakro)
• Izrada kašir mašina (spajanje (lepljenje) dva materijala) – (sa i bez rastvarača)
• Izrada mašina za podužno sečenje (rezači)
• Izrada nosećih konstrukcija (platforme za extrudere i ostale mašine)
• Izrada svih vrsta valjaka (štamparskih, raster, slobodnih, hladnih, čeličnih, aluminijumskih, hromiranih….)
• Izrada disolvera (mešači za boju)
• Izrada reaktora za boju i lafeta za reaktore (kućište osovine mešača)
• Izrada i servis pneumatskih osovina
• Izrada raznih dodatnih mašina za štamparsku industriju
• Izrada raznih delova i sklopova